Auteur Topic: Mail aan alle leden van de Tweede Kamer over afschaffen vrijstelling mrb  (gelezen 4536 keer)

Offline Andreas

  • KTR
  • Private
  • *
  • Berichten: 5
Wederom goedenavond iedereen,

 

Bij het persbericht door het Bestuur uitgegeven is het niet gebleven. Door ons is ieder Tweede Kamerlid persoonlijk benaderd middels onderstaande e-mail. Van sommigen heb ik zelfs een persoonlijke mail teruggekregen dat het inderdaad hun aandacht heeft. Niets concreets maar ik had wel de indruk dat de boodschap is overgekomen!

Laten wij de vingers gekruist houden en hopen dat het heeft gewerkt!

 

Vriendelijke groeten,

 

Andreas Westmijze

Keep Therm Rolling

Voorzitter

 

 

Hoogedelgestrenge leden van de Tweede Kamer,

 

Wij, het Bestuur van de landelijke vereniging Keep Them Rolling, zijn zeer ongerust over de plannen van Staatsecretaris van Financiën, de heer Weekers. U heeft van zijn hand een brief ontvangen waarin hij opteert de oldtimers niet meer vrij te stellen van motorrijtuigenbelasting.

De overheid geeft middels uitingen op televisie aan, dat wij 4 en 5 mei in ere moeten houden. Opdat wij niet vergeten waar onze vrijheid vandaan komt en dat deze met grote offers gepaard is gegaan. Wij hebben als vereniging de vieringen van 4 en 5 mei en ook de veteranendagen met onze militaire voertuigen uit de periode 1940-1945 altijd belangeloos ondersteund. Het zou niet denkbeeldig zijn dat dit in de toekomst niet meer mogelijk is, omdat men gedwongen is de voertuigen van de hand te doen. In Nederland worden onze voertuigen onverkoopbaar als de plannen van de heer Weekers door gaan, en zullen daardoor naar het buitenland verdwijnen. Zo gaat een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed, die een bewogen periode van onze jongste geschiedenis representeren, voorgoed verloren.

Ook het educatieve aspect moet niet vergeten worden. Veel leden stellen hun voertuigen beschikbaar om de jeugd te laten kennis maken van de oorlogsjaren 40-45, jeugd die gelukkig in vrede is opgegroeid maar wel moeten weten dat vrijheid ooit met een hoge prijs betaald is.

 

Ik stuur u een brief mee van een ongerust lid van Keep Them Rolling die hij aan de heer Weekers heeft gestuurd. Het geeft goed weer wat de plannen voor consequenties hebben voor toekomstige herdenkingen en veteranendagen. Als Bestuur zouden wij het niet beter hebben kunnen verwoorden.

Leest u zijn verhaal, wat hij schetst is helaas niet ondenkbaar.

 

Hopende op uw welgemeende aandacht, groet ik u allen, namens het bestuur van Keep Them Rolling,

 

Met vriendelijke groet,

 

Andreas Westmijze

Voorzitter

Mail to: Westmijze@ktr.nl

Website: www.ktr.nl

 


--------------------------------------------------------------------------------

Van: Sibbele & Jolanda Douma [mailto:s.douma4@chello.nl]
Verzonden: zondag 21 april 2013 0:51
Aan: f.weekers@tweedekamer.nl
CC: fbashir@sp.nl; westmijze@ktr.nl; voorzitter@nnlv.nl; mgd300td@hotmail.com; secretariaat@fehac.nl; staatssecretaris@minfin.nl
Onderwerp: You don't know what you got, untill its gone!!! - over afschaffing vrijstelling motorrijtuigenbelasting (MRB) oldtimers

 

Geachte heer Weekers,

 

Al enige tijd volg ik het nieuws met betrekking tot de afschaffing van de vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimers nauwlettend en met grote bezorgdheid. Ik ben de tweede generatie binnen onze familie die zich met de restauratie en het gebruiken van oude (leger)voertuigen bezig houdt. De derde generatie is ondertussen ook al verzot op de hobby. Een groot gedeelte van het sociale  leven van mij en mijn familie staat in het teken van deze “groene” hobby en alles wat daarom heen gebeurt.

 

Ik begrijp de redenen waarom de vrijstelling van de MRB voor oldtimers ter discussie staat. Ook ik ben er vlak voor dat het “zwartrijden” wordt aangepakt en maak me regelmatig druk over de zuipende, rokende en stinkende “youngtimer” welke dagelijks gebruikt wordt voor goedkoop woon werk verkeer, terwijl ik gewoon belasting betaal voor het forenzen.

 

Op basis van de voorgestelde maatregelen om dit aan te pakken, ben ik echter van mening dat hierdoor de echte liefhebber onterecht en onnodig kind van de rekening wordt.

 

Consequenties

Ik heb erover na zitten denken wat afschaffing van de vrijstelling MRB (voor ons) zou betekenen.

 

Ons wagenpark bestaat momenteel uit 4 oude militaire voertuigen uit onder andere de Tweede Wereldoorlog, Nederlands Indië, Korea, en uit de periode van de zgn. Koude Oorlog. Het betreft een Willys Overland 4x4 Jeep uit 1943, een GMC CCKW353 6x6 Truck uit 1943, een Dodge M37 4x4 truck uit 1952 en een Willys M38a1 (Nekaf) 4x4 Jeep uit 1958. Al deze voertuigen zijn technisch allemaal in zeer goede en originele conditie, rijden op benzine en worden puur hobbymatig gebruikt.

 

Momenteel kunnen we met de middelen die we beschikbaar hebben, de voertuigen (net) rijdende  houden en onderhouden. Naast dat we daar heel veel plezier aan beleven en er erg veel leuke sociale contacten aan hebben overgehouden, leveren we tevens een bijdrage aan het in stand houden van ons cultuur historisch erfgoed.

 

Volledige of gedeeltelijke invoering van motorrijtuigen belasting (MRB) op onze 55 tot 70 jaar oude voertuigen is voor ons een extra kostenpost van enkele honderden euro’s per maand. Bovenop de maatregelen die ons al hebben getroffen (o.a. btw verhoging, accijnzen, assurantiebelasting, OZB, etc.) alsmede de brandstof, die ook niet meer voor niks is, betekent dit voor ons dat we de weg niet meer op kunnen.

 

Als gezin/familie zijn we lid van enkele clubs, waaronder Keep Them Rolling (KTR) en nog een paar gelijkgestemde regionale verenigingen w.o. de NNLV (Noord Nederlandse Legervoertuigen) en de Dutch Peace Army (DPA).

 

Hoewel we nu al erg kritisch moeten zijn in waar we wel of niet aan kunnen deelnemen, trekken we er desondanks in onze vrije tijd met onze voertuigen en vrienden nog regelmatig op uit. Daarnaast dragen we met onze voertuigen jaarlijks vaak meerdere keren een steentje bij aan de regionale of landelijke veteranendagen, door het organiseren/deelnemen aan rijdende defilés of static shows of leveren we een bijdrage door het verzorgen van een rondrit voor een opa die 80/90 jaar wordt, en nog graag een keer in een echte Willys Jeep rondgereden wil worden. Dit omdat hij aan dergelijke voertuigen zulke bijzondere gedachten heeft overgehouden. 

 

Hoewel het mij persoonlijk primair nog steeds om de voertuigen en de (oude) techniek gaat, kun je met een dergelijke hobby niet om de geschiedenis en de historische waarde van de voertuigen heen. Ondanks dat ik al wat veteranendagen heb meegemaakt, ben ik toch nog altijd geraakt door de aantrekkingskracht van onze voertuigen op de veteranen en de verhalen die dit bij hun losmaakt. Verhalen die je soms tot in tranen toe doen ontroeren. Kippevel!!!

 

Keep Them Rolling

Wellicht bent u op de hoogte van het bestaan van de vereniging Keep Them Rolling (KTR). De naam van deze vereniging is ontleend aan de wenskreet "Keep Them Rolling" van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog om hun voertuigen bij de opmars van de geallieerde legers bij de bevrijding rijdende te houden en ervoor te zorgen dat de voertuigen aan het front voortdurend van brandstof en onderdelen werden voorzien en de soldaten goed te eten kregen.

 

Voor deze bevoorrading reden legervoertuigen heen en weer tussen de landingsplaatsen in Normandië (en later vanuit Antwerpen) en de steeds verder oprukkende geallieerde fronttroepen. Troepen die uiteindelijk een einde hebben gemaakt aan een verschrikkelijke periode die bij veel mensen nog steeds diepe sporen heeft nagelaten en de basis hebben gelegd voor onze hedendaagse vrijheid.

 

De kreet ’Keep Them Rolling’ leeft thans nog steeds voort bij heel veel mensen, teneinde historische militaire voertuigen in stand te houden en de betekenis hiervan voor onze huidige vrijheid in gedachten te houden.

 

70 jaar bevrijding

Op 6 juni 2014 is het 70 jaar geleden dat de geallieerden bij Normandië landden en daarmee de capitulatie van Hitler inleidden. De verwachting is dat dit groots zal worden gevierd. Eén jaar later, op 5 mei 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland van de bezetting door Duitsland is bevrijd. Ook dit zal naar verwachting groots worden gevierd.

 

Ik probeer me een voorstelling te maken van hoe dit zal zijn als een groot gedeelte van de voertuigen die bij de bevrijding gebruikt zijn, noodgedwongen binnen zouden moeten blijven staan als gevolg van de voorgestelde MRB maatregelen. Het zal toch niet zo zijn dat de aanpak van “zwartrijders”, “zorgen” om het milieu  en het huidige economische klimaat er voor zullen zorgen dat al dit moois anno 2014 tot stilstand wordt gebracht? Persoonlijk moet ik hier niet aan denken. Wat zouden onze veteranen daarvan denken?

 

Tot slot

Mocht u ertoe besluiten dat voertuigen zoals ik in het bezit heb, niet meer vrijgesteld worden van motorrijtuigen belasting, dan is de consequentie dat we de voertuigen alleen nog maar in de garage of het museum kunnen bekijken, en aan onze zoons en dochters alleen maar de verhalen kunnen vertellen over de historische betekenis daarvan.

 

Alternatief voor de garage of het museum is (door)verkopen; hoewel dit eigenlijk ook geen reële optie is, aangezien het aanbod hoogstwaarschijnlijk vele malen hoger is dan de vraag. Velen met mij komen als gevolg van de voorgenomen maatregelen met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting hoogstwaarschijnlijk in dezelfde situatie terecht en zullen de hobby moeten opgeven. Degene die de spullen opkoopt zal bovendien ook niet in staat zijn om er met alle voertuigen op uit te kunnen trekken, waardoor vele voertuigen nooit weer het grote publiek of zelfs het daglicht zullen zien.

 

U moet zich daarbij ook realiseren dat met het verdwijnen van onze voertuigen ook vele anderen gedupeerd zullen worden. Als voorbeeld noem ik de handelaren van onderdelen en onderhoudsmiddelen, garagebedrijven, verzekeraars, schooljeugd en last but zeker not least de veteranen, waarvan de waardering voor het in stand houden van de historie onbetaalbaar is.

 

Ik hoop werkelijk dat u niet alleen naar de inkomsten voor de overheid kijkt bij uw besluitvorming, maar vooral ook naar de andere kant van het verhaal. Hoeveel gaat dat het de samenleving kosten in de meest brede zin van het woord? Wilt u de geschiedenis op zo'n manier geweld aan doen? Lost het uiteindelijk wel een probleem op, of wordt er een probleem gecreëerd!

 

Ik hoop dat u een verstandig besluit neemt en echt alle argumenten in overweging neemt. Met spanning wacht ik uw besluit af.

 

Hoogachtend,


Sibbele Douma

 

You don’t know what you got, untill its gone!!!

 

Cc:

Tweede Kamerlid: fbashir@sp.nl

voorzitter KTR: westmijze@ktr.nl

voorzitter NNLV: voorzitter@nnlv.nl

voorzitter DPA: mgd300td@hotmail.com

secretariaat@fehac.nl

staatssecretaris@minfin.nl

 


--------------------------------------------------------------------------------

Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2013.0.3272 / Virusdatabase: 3162/6260 - datum van uitgifte: 04/2