WW2 onderwerpen > Militaria

Infantry sleds pulled by (Sherman) Tank

(1/1)

Johan van de Waerdt:


Dit was een van Geniaale idee?n van  "Iron Mike"  om O 'Daniel's   zijn soldaten  over de mijnenvelden krijgen. De tanks hadden wervelende kabels welke de mijnen deden ontploffen voordat ontplofte bij de soldaten. .

Deze sleden waren niet populair bij de GI's . Ze zaten  als eenden voor snipers, evenals met het comfort van een doodskist

Moos:
Sleds: Because the need to have infantry with the advancing tanks these metal sleds were made with hopes of solving this problem and giving soldiers a greater degree of protection. They were made at Anzio and extensively tested but they were found not to work. The photo shows them abandoned after the tests. (Anzio 1944)

Grtz Moos

Johan van de Waerdt:

Omdat de noodzaak om de infanterie met de oprukkende tanks deze metalen sleden waren gemaakt met de hoop van het oplossen van dit probleem en het geven van soldaten een grotere mate van bescherming hebben. Ze werden gemaakt bij Anzio en uitvoerig getest, maar bleken ze niet te werken. De foto toont hen de steek gelaten na de tests. (Anzio 1944

Dit was de manier waarop deze strijd sleden werden verondersteld te werken. Dat is een vlammenwerper op die soldaten terug
de duiste versie.
Johan van de Waerdt:


Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie